بخش دوم، گفت و گوی نوزدهم:
یهودیان یگانه اقلیت یکتا پرست ایران بودند که به فارسی شعر سرودند