بخش دوم، گفت و گوی سی‌ و پنجم و پایانی:
یهودیان جهان در درازای تاریخ، خود را مدیون ایران زمین و ایرانیان می‌دانند