معرفی کتاب: یهود، ایران، اسرائیل   
  online-purchase

زنده نام پروفسور امنون نتصر، بی تردید بزرگترین پژوهشگر پیشینۀ یهودیان ایران و نقش فرهنگی و اجتماعی آنان در این سرزمین بزرگ بود.

کتاب "یهود، ایران، اسرائیل" که بر اساس گفت و گوهای رادیویی منشه امیر با پروفسور نتصر تنظیم گردیده، شامل سه بخش جداگانه است: او در بخش نخستین به پیشینۀ ملت یهود و سرگذشت آنان در خاک پدری خود می‌پردازد.

بخش دوم کتاب به زندگی یهودیان ایران و سهم فرهنگی و اجتماعی آنان در این سرزمین جاودان می پردازد و مطالبی را بیان می کند که شگفت انگیز است. به عنوان مثال، آیا می دانستید که شهر اصفهان "نصف جهان" را یهودیان پایه گذاری کردند ؟

بخش سوم کتاب به اماکن مقدس یهودی در ایران می پردازد و معلوم می شود که در خارج از خاک اسرائیل، بیشترین شمار اماکن مقدس یهودی در خاک ایران قرار دارد. مطالعۀ مطالب این کتاب نشان می دهد که چه همکاری گسترده و چه ارتباط بسیار نزدیک و افتخار آمیزی در طول ۲۷۰۰ سال بین دو ملت ایران و یهود وجود داشته است که در تاریخ ملت های جهان نظیر ندارد.


خانه نخست

فهرست مطالب

پیشگفتار

کتاب دیجیتال

کتاب نوشتاری

کتاب شنیداری

تماس با ما

 

 
 
 
© yahudiran.com